Kamerové systémy

Systémy na sledovanie pohybu osôb v chránenom priestore (CHP), alebo skrátene kamerové systémy, sú vhodným doplnkom elektronických zabezpečovacích systémov. Umožňujú zaznamenať udalosti v sledovanom priestore a môžu značne zjednodušiť vypátranie vinníka. Zároveň dávajú možnosť si na diaľku pozrieť  sledovaný priestor, napríklad v prípade hlásenia narušenia z elektronického zabezpečovacieho systému.
Môžu však napríklad aj otvárať závoru, prostredníctvom rozoznávanie evidenčných čísel vozidiel. 
Rozpoznávanie tváre osôb sa zasa využíva v prevádzkach na identifikáciu neželaných návštevníkov počas pracovnej smeny.
Využitie kamerových systémov je v súčasnosti veľmi široké, ale jeho hlavná úloha je chrániť majetok. 
Dnešné kamerové systémy dokážu dokonale vidieť aj v noci za úplnej tmy, čo dodáva úplne nový rozmer pojmu ochrana majetku.
Hlavné výhody
  • časový rámec udalosti
  • záznam diania v CHP
  • diaľkové dohľad naživo
  • overenie poplachu z EZS
  • dôkaz pri trestnej činnosti
  • sledovanie EČ vozidiel
  • rozpoznávanie tváre osôb

Legislatíva a licencia

Právne predpisy ohľadom kamerových systémov a elektronických zabezpečovacích systémov sa opierajú o zákon č. 75/2005 v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov. Tento vraví, že technická služba podľa § 7 ods.1 je: projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. A súčasne  § 9 ods.1 tohto istého zákona hovorí, že: 
Bezpečnostnú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
Preto si nikdy nedávajte montovať elektronický zabezpečovací systém, či kamerový systém osobám a firmám bez licencie ! Po prvé, ich činnosť je nelegálna, a po druhé Vám poisťovňa môže odmietnuť plnenie škody na majetku !
Pýtajte si od dodávateľa Vášho zabezpečovacieho systému  licenciu, alebo si môžete overiť, či je držiteľom licencie tu:
https://www.minv.sk/?vyhladavanie-preukazov-a-firiem-v-databaze-uradu-sukromnych-bezpecnostnych-sluz...