Správa a montáž počítačových sietí 

správa siete už od 300 EUR/mes

 • outsourcing riešenie
 • vzdialený dohľad
 • správa servera
 • správa komponentov siete
 • technická podpora
 • servisné zásahy na mieste

Projektovanie a montáž alarmových systémov

elektronické zabezpečenie

 • analýza objektu
 • návrh riešenia
 • montáž
 • opravy
 • pozáručný servis
 • technická podpora

Návrh a montáž kamerových systémov

sledovanie objektov a osôb

 • analýza objektu
 • návrh a konzultácia
 • montáž
 • opravy a údržba
 • pozáručný servis
 • technická podpora