Elektronické zabezpečovacie systémy

Poskytujú istú požadovanú úroveň zabezpečenia objektu (rodinný dom, budova prevádzky, sídlo firmy), ktorá je potrebná s ohľadom na funkčnú úlohu objektu, prípadne, ktorá je vyžadovaná napr. poisťovňami. Každý systém je možné napojiť na pult centrálnej ochrany (PCO) niektorej súkromnej bezpečnostnej služby (SBS). V tomto prípade dostáva SBS hlásenie o narušení a môže vyslať hliadku preveriť objekt. 
Je možné však aj riešenie, že upovedomenie o narušení obdrží sama oprávnená osoba (OS), spravidla majiteľ, či prevádzkovateľ, prostredníctvom hovoru, či SMS priamo z objektu. 
Vhodným doplnkom elektronického zabezpečenia, ľudovo nazývaného alarm, je kamerový systém. Alarm tvorí základ, a kamerový systém je akási nadstavba systému. 

Hlavné úlohy EZS
  • ochrana objektu
  • určenie času narušenia
  • oznámenie udalosti PCO
  • oznámenie udalosti OS
  • upozornenie okolia o vniknutí do objektu
  • odstrašenie páchateľa

Klasický zabezpečovací systém

S jeho realizáciou treba počítať už pri projektovaní stavby objektu, keďže vyžaduje uloženie kabeláže do stien objektu. V opačnom prípade je možné dodatočne namontovať systém pomocou montážnych žľabov tzv. líšt. 
V každom prípade je nutná spolupráca s realizátorom vyhotovenia EZS, keďže iba odborník môže určiť kam, koľko a akých komponentov systému bude potrebné namontovať.

Bezdrôtový zabezpečovací systém

Tieto systémy je možné montovať dodatočne do objektov prakticky kedykoľvek. Ich bezpečnosť je na takej istej úrovni ako u klasických systémov a cena je v priemere taká istá. Veľkou výhodou je možnosť čistej montáže (bez vŕtania, sekania) trebárs aj v zariadenom dome, byte, či prevádzke. Menšia nevýhoda je nutnosť výmeny batérií v komponentoch raz za čas. Životnosť batérií závisí od prostredia v ktorom je zariadenie umiestnené, ale v priemere sa jedná o roky (od 1 až do 6 rokov).

Legislatíva a licencia

Právne predpisy ohľadom kamerových systémov a elektronických zabezpečovacích systémov sa opierajú o zákon č. 75/2005 v znení neskorších predpisov a súvisiacich zákonov. Tento vraví, že technická služba podľa § 7 ods.1 je: projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí. A súčasne § 9 ods.1 tohto istého zákona hovorí, že:
Bezpečnostnú službu možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby.
Preto si nikdy nedávajte montovať elektronický zabezpečovací systém, či kamerový systém osobám a firmám bez licencie ! Po prvé, ich činnosť je nelegálna, a po druhé Vám poisťovňa môže odmietnuť plnenie škody na majetku !
Pýtajte si od dodávateľa Vášho zabezpečovacieho systému licenciu, alebo si môžete overiť, či je držiteľom licencie tu:
https://www.minv.sk/?vyhladavanie-preukazov-a-firiem-v-databaze-uradu-sukromnych-bezpecnostnych-sluz...